Z WANDOR
Wersja z dnia 16:56, 16 sty 2020 autorstwa Kobrynski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Polityka Prywatności portalu internetowego WANDORTożsamość administratora

Administratorem danych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 88 88, e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl. Do kontaktów związanych z przetwarzaniem danych wyznaczony jest przez Administratora danych: Inspektor ochrony danych (IOD) w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@gddkia.gov.pl.


Przetwarzane dane:

Podczas rejestracji nowego użytkownika na portalu WANDOR podawane są: nazwisko, imię, nazwa użytkownika, numer telefonu i adres e-mail. Rejestracja użytkowników przewidziana jest wyłącznie dla pracowników Administratora. Podczas korzystania z systemu WANDOR, przy zastosowaniu zautomatyzowanego procesu, zbierane i przechowywane są także następujące dane:

 • • ogólne informacje o przeglądarce, w tym (typy i wersje przeglądarek, system operacyjny, ustawienia językowe),
  • data i godzina dostępu do systemu internetowego oraz ilość przesyłanych danych,
  • informacje o wykorzystywanej usłudze serwerowej,
  • wersje protokołów i informacje o statusie,
  • nazwa pobranego pliku lub portalu (URL) oraz informacja, czy dostęp do portalu lub pobranie pliku zakończyło się sukcesem,
  • inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na systemy informatyczne Administratora.

Dane te są przechowywane w plikach dziennika. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi danymi osobowymi. Adresy IP nie są zbierane ani przechowywane.


Cel przetwarzania

Dane osobowe użytkowników portalu internetowego WANDOR, będą przetwarzane w celu zapewnienia działania portalu internetowego WANDOR, jak również udostępniania treści i usług, w tym do tego, aby:

 • • przydzielić uprawnienia dostępu do portalu (założenie konta użytkownika),
  • zarządzać dostępem do poszczególnych zasobów systemu,
  • poprawnie odtworzyć zawartość portalu internetowego,
  • dostosować i zoptymalizować zawartości portalu internetowego,
  • dostarczyć organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego.

Dane są gromadzone także w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych danych i zagwarantowania tego w dłuższej perspektywie czasowej. Portal WANDOR nie zbiera ani nie przetwarza szczególnych kategorii danych (np.: o pochodzeniu rasowym czy etnicznym, wyznaniu, informacji medycznych itd.). Portal WANDOR nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.


Podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane systemu WANDOR są gromadzone w interesie publicznym i w ramach obowiązków sprawowania władzy publicznej przez Administratora, tj. w celu realizacji obowiązków Administratora w zakresie planowania, projektowania oraz utrzymania infrastruktury drogowej, do realizacji których potrzebne jest dysponowanie danymi o potokach ruchu. Przetwarzanie danych zarejestrowanych użytkowników portalu jest niezbędne do wykonania zadania Administratora realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych „RODO”), tj. obowiązków w zakresie planowania, projektowania oraz utrzymania infrastruktury drogowej, określonych w ustawie o drogach publicznych z 21 marca 1985 z (art. 18), tekst jednolity z dnia 3 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.).


Okres przechowywania danych

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres korzystania z portalu w czasie gdy posiada uprawnienia, tj. jego konto jest aktywne. Od chwili odebrania uprawnień użytkownikowi przez Administratora portalu WANDOR, jego dane są przechowywane przez okres trzech lat.


Odbiorcy danych

Dane osobowe użytkowników portalu są przechowywane na serwerze systemu WANDOR. Dostęp do tych danych jest zabezpieczony i możliwy tylko dla administratorów systemu WANDOR oraz firmy Heller Consult Sp. z o.o., której zostało powierzone przetwarzanie danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


Prawo dostępu, sprostowania

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania.


Prawo do usunięcia

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w okolicznościach określonych w art. 15 RODO.


Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania Pani/Pana danych osobowych, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.


Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO.


Prawo do skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Odpowiedzialnym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Kontakt z PUODO można nawiązać listownie lub poprzez skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt


Cookies na naszym portalu

Portal WANDOR wykorzystuje pliki cookies w celu umożliwienia uwierzytelnienia użytkownika. W żadnym wypadku nie używamy plików cookies do gromadzenia, przetwarzania, dystrybucji lub przechowywania danych osobowych. W ustawieniach przeglądarki można wyłączyć działanie plików cookies. Jednakże w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie z funkcji portalu WANDOR dostępnych dla zalogowanych użytkowników.Modyfikacja dokumentu informacyjnego

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności.