Z WANDOR
Wersja z dnia 08:34, 7 mar 2019 autorstwa Pkunikowski (dyskusja | edycje) (Weryfikacja danych)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Weryfikacja danych

Weryfikacji danych jest to sprawdzenie oraz ocena prawdziwości danych uzyskanych z SCPR-u polegająca na porównaniu wartości zaobserwowanych z danymi wzorcowymi dla natężeń ruchu.

Proces weryfikacji danych służy do zbierania informacji o zdarzeniach, które mogły mieć wpływ na zarejestrowane wielkości ruchu pojazdów takie jak: wypadki drogowe, imprezy masowe, roboty drogowe, intensywne opady deszczu, śniegu, itp. i jest niezbędny do przeprowadzenia szacowania danych o ruchu pojazdów.
Dane sprawdza się na poziomie pojedynczego dnia oraz weryfikuje się je w podziale:
• na kierunki ruchu,
• w podziale na dwie grupy: pojazdy ogółem i pojazdy ciężkie (dla II i III etapu weryfikacji) lub tylko dla pojazdów ogółem (zależnie od typu stacji i dokładności klasyfikacji).

Proces weryfikacji danych

Proces weryfikacji przeprowadzany jest półautomatycznie za pomocą programu SzCzyPioR. Istnieją trzy etapy weryfikacji danych. Każdy etap składa się z części automatycznej i manualnej. Część manualna wykonywana jest przez operatora interpretującego otrzymane automatycznie wyniki.

Wyróżnia się następujące etapy weryfikacji danych W1 - W3:

W1 Wyeliminowanie przesunięć czasu w danych,

W2 Ocena wiarygodności zmian natężenia ruchu w ciągu roku, z wykorzystaniem analizy jednego z parametrów oceny rozkładów dobowych związanego z natężeniami ruchu w ciągu miesiąca,

W3 Weryfikacja krzywych rozkładów dobowych przy zastosowaniu czterech parametrów porównywania wykresów. W przypadku, gdy jedno z kryteriów nie zostanie spełnione dla danego dnia, dzień ten zostanie poddany analizie operatora, który określa czy zaobserwowane odchylenie od normy jest dopuszczalne/wiarygodne.Schemat procesu weryfikacji danych.jpg

Schemat procesu weryfikacji danych