Z WANDOR
Wersja z dnia 07:55, 4 paź 2019 autorstwa Pkunikowski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Analiza godzin szczytowych

Analiza godzin szczytowych przeprowadzana jest dla każdej Stacji Ciągłego Pomiaru Ruchu, dla której zebrano wystarczającą liczbę poprawnych danych do wykonania analizy rocznej. Polega na stworzeniu zbioru danych z 200 największych godzinowych natężeń ruchu w roku uszeregowanych od największego do najmniejszego oraz określeniu na jego podstawie wielkości natężenia ruchu w 50-tej godzinie w roku oraz jego procentowego udziału w średnim dobowym ruchu rocznym (SDRR). Ponadto na podstawie tego zbioru określa się wielkości natężeń ruchu (oraz udziałów w SDRR) w tzw. godzinach szczytowych, do których poza godziną 50-tą zalicza się również: 30, 100, 150 i 200 godzinę w roku. Można również na podstawie tych danych wykonać analizę nierównomierności kierunkowej ruchu w godzinach szczytowych.
Uśrednione wielkości procentowych udziałów ruchu w godzinach szczytowych, zalecane do stosowania w pracach projektowych i studialnych dotyczących sieci dróg krajowych, do roku 2015 były zamieszczane w publikacjach „Ruch drogowy” podsumowujących wyniki kolejnych, wykonywanych co pięć lat, Generalnych Pomiarów Ruchu. Wraz z zwiększającą się liczbą SCPR zlokalizowanych na drogach krajowych rozszerzony został zakres przetwarzania danych z pomiarów automatycznych. W celu zapewnienia możliwości częstszej aktualizacji danych wynikowych oraz ułatwienia użytkownikom dostępu do tych danych postanowiono, że od roku 2016 wyniki analiz ruchu w godzinach szczytowych, w szerszym niż dotychczas zakresie, będą corocznie zamieszczane na stronie internetowej GDDKiA i tym samym zrezygnowano z ich przedstawiania w publikacji „Ruch drogowy 2015”.

Nierównomierność ruchu w godzinach szczytowych

Analizę nierównomierności ruchu w godzinach szczytowych przeprowadzono po raz pierwszy w historii przetwarzania wyników ze Stacji Ciągłych Pomiarów Ruchu na drogach krajowych w roku 2015. Podstawę analiz dla każdej SCPR stanowi wybrany z uporządkowanego rocznego zbioru godzinowych natężeń ruchu, zbiór danych dla największych 200 godzinowych natężeń ruchu w przekroju drogi. Dla każdego SCPR-a w wyniku analizy ruchu godzinowego określa się następujące dane:

 • • SDRR (poj./dobę),
  • natężenie w maksymalnej godzinie w roku (poj./h) i udział w SDRR (%),
  • natężenie w 30 godzinie w roku (poj./h) i udział w SDRR (%),
  • natężenie w 50 godzinie w roku (poj./h) i udział w SDRR (%),
  • natężenie w 100 godzinie w roku (poj./h) i udział w SDRR (%),
  • współczynnik nierównomierności ruchu.

Współczynnik nierównomierności ruchu roku jest to średnia arytmetyczna z udziałów procentowych na dominujących kierunkach ruchu w 200 godzinach o największych natężeniach ruchu w roku przedstawiany jako wielkość procentowa. W wyniku analiz nierównomierności ruchu w 200 największych godzinach w roku można uzyskać następujące informacje:

 • • liczby godzin, w których dominowały poszczególne kierunki ruchu,
  • dominujący dzień tygodnia oraz liczbę godzin, które w takim dniu wystąpiły,
  • największy zarejestrowany udział procentowy ruchu na kierunku dominującym,
  • współczynnik nierównomierności ruchu.

Wyniki analiz nierównomierności ruchu w godzinach szczytowych mogą stanowić cenne źródło dodatkowych informacji o ruchu drogowym, przydatnych w ocenach warunków ruchu na drogach oraz zarządzaniu ruchem.

Zobacz również