Z WANDOR
(Przekierowano z Strona główna)
Skocz do: nawigacja, szukaj

Baza wiedzy

Baza wiedzy jest repozytorium zawierającym informacje o pomiarach ruchu istotne z punktu widzenia SCPR. Celem portalu jest określenie przebiegu procesu archiwizacji i analizy danych w ramach projektu. Zdefiniowane są m. in. rodzaj stosowanych liczników, klasyfikacje pojazdów, metody przetwarzania danych oraz parametry będących wynikiem przetwarzania.

Baza wiedzy1.PNG
Raporty

Raporty

Moduł Raporty służy udostępnianiu szczegółowych wyników pomiarów ze SCPR. Zawiera on dane dla wszystkich stacji. Pozwala określić najważniejsze parametry ruchu, raporty zawierają informacje o średnim dobowym ruchu rocznym, średnim natężeniu w poszczególnych miesiącach i dniach tygodnia, dobowym, sezonowym i tygodniowym rozkładzie ruchu oraz udziale poszczególnych kategorii pojazdów w całkowitym ruchu.

Mapa dynamiczna

Mapa dynamiczna prezentuje zmienne w czasie parametry ruchu. Dla kolejnych przedziałów czasu zmieniane są atrybuty warstw mapy w zależności od wartości parametrów ruchu. Ten sposób wizualizacji ułatwia interpretację danych ruchowych oraz analizę wyników. Dzięki wizualizacji danych pochodzących z jednego okresu czasu w skali kraju możliwa jest analiza zmian w odniesieniu do całej sieci drogowej lub wybranego jej fragmentu.

Mapa dynamiczna
Raporty dynamiczne

Raporty dynamiczne

Moduł Raportów dynamicznych pozwala na szczegółową analizę wybranych parametrów ruchu drogowego dla definiowanych przez użytkownika stacji ciągłych pomiarów ruchu. Dzięki zastosowaniu łatwej i elastycznej konfiguracji zakresu wyświetlanych danych możliwe jest uzyskanie nowych, niespotykanych dotąd w tradycyjnych raportach form wizualizacji wyników.