Z WANDOR
Skocz do: nawigacja, szukaj

SzCzyPioR

Weryfikacja danych z wykorzystaniem informacji o zdarzeniach

SzCzyPioR jest to program przeznaczony do weryfikacji danych pozyskanych z SCPR-u, obsługiwany przez wykwalifikowanego operatora. Program wyposażony jest w moduł informacji o utrudnieniach korzystający z przygotowanej wcześniej bazy danych. Dzięki użyciu odpowiedniego algorytmu przyporządkowanie gromadzonych danych odpowiednim stacjom przebiega półautomatycznie z uwzględnieniem narzuconych warunków brzegowych. Pomimo tego ostateczna ocena pozostaje zawsze w gestii wykwalifikowanego operatora. Każdy nietypowy przypadek jest na bieżąco konsultowany z kadrą inżynierską odpowiedzialną za sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem i właściwą realizacją tego procesu.