Z WANDOR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Średni Dobowy Ruch Miesięczny (SDRm)

Średni Dobowy Ruch Miesięczny (SDRm) jest to parametr określający średnią liczbę pojazdów, które przejechały przez dany przekrój drogi w ciągu jednego miesiąca. Wielkość SDRm może być obliczana za pomocą metody średniego tygodnia. Polega ona na obliczeniu średniej wartości dla każdego dnia tygodnia w danym miesiącu (średnie natężenie w danym miesiącu w poniedziałki, średnie natężenie w danym miesiącu we wtorki itd.), a następnie na policzeniu średniej z otrzymanych 7 średnich.
SDRm uwzględniany jest m.in. w analizach dotyczących rozwoju ruchu w poszczególnych latach.

Zobacz też