Z WANDOR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Spis raportów SCPR

Numer grupy

raportów

Numer raportu

w grupie

Nazwa raportu Częstotliwość

aktualizacji raportu

R01 Raporty dotyczące kompletności danych
01 Raport dotyczący liczby i poprawności zebranych danych
02 Ruch dobowy w poszczególne dni miesiąca, w podziale na kierunki M,R
03 Stacje, dla których zarchiwizowano dane M,R
04 Stacje, dla których wykonano analizę miesięczną M,R
R02 Raporty dotyczące rozwoju ruchu w latach
01 Analiza średniego dobowego ruchu pojazdów ogółem w stacjach dla poszczególnych miesięcy, w porównaniu z wynikami z roku poprzedniego M,R
01C Analiza średniego dobowego ruchu pojazdów ciężkich w stacjach dla poszczególnych miesięcy, w porównaniu z wynikami z roku poprzedniego M,R
02 SDRR pojazdów ogółem w analizowanym roku i porównanie go z wynikami z lat poprzednich R
02C SDRR pojazdów ciężkich w analizowanym roku i porównanie go z wynikami z lat poprzednich R
03 Wykresy trendu rozwoju ruchu pojazdów ogółem dla poszczególnych stacji R
03C Wykresy trendu rozwoju ruchu pojazdów ciężkich dla poszczególnych stacji R
R03 Raporty dotyczące wahań ruchu i ruchu w poszczególne dni tygodnia
01 Średni dobowy ruchu pojazdów ogółem dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych miesiącach oraz wskaźniki wahań ruchu w odniesieniu do SDRR R
01C Średni dobowy ruchu pojazdów ciężkich dla poszczególnych dni tygodnia w poszczególnych miesiącach oraz wskaźniki wahań ruchu w odniesieniu do SDRR R
02 Wykresy sezonowych i tygodniowych wahań ruchu pojazdów ogółem dla danej stacji R
02C Wykresy sezonowych i tygodniowych wahań ruchu pojazdów ciężkich dla danej stacji R
03 Dobowe wahania ruchu - wykres i dystrybuanta R
04 Dobowe wahania ruchu dla pojazdów lekkich i ciężkich R
05 Udział ruchu pojazdów lekkich i cięzkich w poszczególnych okresach doby R
06 Dobowe wahania ruchu lekkiego oraz ciężkiego R
07 Analiza ruchu pojazdów ogółem w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiaca, w podziale na kierunki ruchu M,R
07C Analiza ruchu pojazdów ciężkich w poszczególnych dniach tygodnia dla każdego miesiaca, w podziale na kierunki ruchu M,R
08 Analiza ruchu w dni świąteczne i okołoświąteczne R
09 Analiza dni charakterystycznych dla każdego kierunku w podziale na pojazdy lekkie R
09C Analiza dni charakterystycznych dla każdego kierunku w podziale na pojazdy ciężkie R
10 Proporcja dobowego natężenia ruchu do SDRR, dla każdego dnia w roku, w podziale na pojazdy ogółem R
10C Proporcja dobowego natężenia ruchu do SDRR, dla każdego dnia w roku, w podziale na pojazdy ciężkie R
11 Nierównomierność kierunkowa dla każdego dnia w roku, w podziale na pojazdy ogółem R
11C Nierównomierność kierunkowa dla każdego dnia w roku, w podziale na pojazdy ciężkie R
12 Dobowe wahania ruchu w podziale na kierunki oraz na pojazdy ogółem R
12C Dobowe wahania ruchu w podziale na kierunki oraz na pojazdy ciężkie R
R04 Raporty dotyczące struktury rodzajowej ruchu
01 Rodzajowa struktura ruchu wg pomiarów ręcznych R
02 Rodzajowa struktura ruchu wg pomiarów automatycznych w klasyfikacji 8+1 R
03 Rodzajowa struktura ruchu wg pomiarów automatycznych w klasyfikacji EURO-6 R
04 Wykres rodzajowej struktury ruchu wg pomiarów ręcznych lub automatycznych R
R05 Raporty dotyczące oceny dokładności pracy urządzeń
01 Porównanie pomiaru automatycznego i ręcznego dla wszystkich stanowisk, ruch ogółem 2xR***
02 Porównanie pomiaru automatycznego i ręcznego dla wszystkich stanowisk w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie 2xR***
03 Porównanie pomiaru automatycznego i ręcznego dla wszystkich stanowisk w podziale na wszystkie rejestrowane kategorie pojazdów 2xR***
04 Porównanie pomiaru automatycznego i ręcznego dla każdego stanowiska oddzielnie w podziale na wszystkie rejestrowane kategorie pojazdów, godziny pomiaru oraz kierunki ruchu 2xR***
R06 Raporty dotyczące rozkładu prędkości pojazdów (tylko dla GR i PAT)
01 Procentowy rozkład prędkości pojazdów silnikowych w danym roku R
02 Rozkład prędkości pojazdów – wykres i dystrybuanta R
R07 Raporty dotyczące godzin o największym natężeniu i chrakterze ruchu
01 Wielkość ruchu w godzinach charakterystycznych dla wszystkich stacji R
02 Zestawienie 200 godzin o największym natężeniu ruchu w roku R
03 Analiza ruchu w godzinach szczytowych z określeniem nierównomierności kierunkowej ruchu R
04 Zestawienie 200 godzin o największym natężeniu ruchu w roku w podziale na kierunki R
R00 Raporty dotyczące godzin o największym natężeniu i chrakterze ruchu
01 Karta charakterystyki stacji ciągłych pomiarów ruchu R
02 Karta województwa R
03 Dynamiczna mapa prezentująca zmiany ruchu dobowego w ciągu roku R

Oznaczenia:
*** Przy założeniu, że zostaną zakodowane dane z pomiarów sprawdzających wykonane w okresie wiosennym (60 dni) oraz w analizie rocznej
M - miesięczny
R - roczny