Z WANDOR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Raporty

Raporty przedstawiają w formie tabel, zestawień lub wykresów zebrane dane. Liczba i forma analiz zależy od typu licznika. Wynika to z różnic w zakresie zbieranych danych źródłowych. Raporty prezentują dane o ruchu drogowym i zawierają informacje o:

 • • kompletności danych,
  • wartości dobowych natężeń w podziale na kierunki ruchu,
  • SDRm i SDRR w podziale na pojazdy ogółem i ciężkie,
  • rozkładach natężeń w ciągu średniej doby, tygodnia,
  • strukturze rodzajowej pojazdów,
  • maksymalnych natężeniach godzinowych,
  • rozkładzie prędkości.

Zestawienie raportów

Szczegółowe zestawienie raportów podzielone zostało na:

Wyniki dla poszczególnych stacji za rok