Z WANDOR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pomiary i badania ruchu

Pomiary i badania ruchu są to czynności doświadczalne, w tym obserwacje ruchu, mające na celu:

• poznanie praw rządzących ruchem,
• dostarczenie danych do analizy potrzeb ruchowych (prognoz),
• dostarczenie danych do bieżącego zarządzania ruchem,
• dostarczenie danych do projektowania elementów i urządzeń układu komunikacyjnego,
• dostarczenie informacji o eksploatacji dróg.

Pomiary ruchu powinny być wykonywane systematycznie ze względu na zmienność potrzeb wywołujących konieczność przenoszenia się z miejsca na miejsce.

Zastosowanie wyników pomiarów i badań

Pomierzone i zebrane dane ruchowe są wykorzystywane między innymi przy:

• opracowywaniu studiów transportowych,
• projektowaniu dróg i ulic,
• organizacji ruchu,
• utrzymaniu dróg,
• studiach wypadkowości,
• studiach wpływu rozwoju gospodarczego na ruch,
• pracach związanych z ochroną środowiska i modelowaniem ruchu.

Techniki pomiarów ruchu

Z uwagi na wykorzystanie urządzeń pomiarowych wyróżniamy 3 techniki pomiarowe:

ręczny pomiar ruchu,
automatyczny pomiar ruchu,
półautomatyczny pomiar ruchu.

Wybór techniki pomiarowej zależy od jej celu, zakresu, potrzebnej jakości wyników oraz od dostępnych środków.