Z WANDOR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Parametry ruchu drogowego

Parametry ruchu drogowego są to wielkości charakterystyczne dróg oraz czynników kształtujących ruch drogowy: pojazdów oraz użytkowników dróg (kierowca, pasażer, pieszy). Parametry ruchu są przedmiotem pomiarów oraz badań ruchu.

Zastosowanie parametrów ruchu drogowego

Parametry ruchu są wykorzystywane m.in. do:

• oceny pracy miejskich i zamiejskich sieci drogowych,
• rozwoju i utrzymania dróg,
• poznania praw rządzących ruchem,
• projektowania i eksploatacji dróg,
• planowaniu robót drogowych.

Podstawowe parametry ruchu drogowego

Celem pomiarów oraz badań ruchu jest określenie następujących parametrów ruchu:

godziny miarodajnej,
natężenia ruchu,
średniego dobowego ruch rocznego,
wahań ruchu,
wskaźnika wzrostu ruchu.