Z WANDOR
Skocz do: nawigacja, szukaj

Klasyfikacja pojazdów

Klasyfikacja pojazdu jest to systematyczny podział pojazdów na kategorie według określonych zasad. Klasyfikacja pojazdu polega na jego detekcji a następnie przyporządkowaniu go do odpowiedniej kategorii zgodnie z przyjętą klasyfikacją. Dzięki temu możliwe jest określenie rodzajowej struktury ruchu w podziale na kategorie pojazdów.
Wiarygodne dane o natężeniu ruchu wraz z podziałem na kategorie pojazdów pozwalają na przeprowadzanie wielu analiz, na podstawie których podejmowane są istotne decyzje:

  • • projektowanie konstrukcji – wybór nawierzchni zależy od kategorii ruchu (KR), a do obliczenia kategorii wykorzystuje się dane o natężeniu pojazdów z podziałem na kategorie,
    • koszt inwestycji związany jest z kategorią ruchu,
    • struktura ruchu brana jest pod uwagę podczas analizowania wypadków drogowych.

Pomiary ruchy

Struktura rodzajowa może być określana na podstawie pomiarów ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych. Ciągłe pomiary automatyczne przeprowadzane są w Stacjach Ciągłych Pomiarów Ruchu przez cały rok. Pomiary półautomatyczne polegają na zebraniu danych z liczników o liczbie pojazdów silnikowych ogółem. W punkcie pomiarowym przeprowadzane są pomiary ręczne. Zliczane są w nich wszystkie pojazdy silnikowe z podziałem na kategorie oprócz samochodów osobowych. Ich liczba określana jest jako różnica liczby pojazdów silnikowych ogółem (z pomiaru automatycznego) i liczby pojazdów pozostałych kategorii (z sumowanej liczby pojazdów z pomiaru ręcznego). Pomiary ręczne przeprowadzane są dwa razy w roku (raz wiosną, raz jesienią) na każdym stanowisku pomiarowym i inaczej zwane są pomiarami sprawdzającymi. Przeprowadza się je właśnie w celu weryfikacji pracy liczników wykorzystywanych w SCPR.

Na podstawie pomiarów sprawdzających określana jest dokładność i poprawność funkcjonowania SCPR, podejmowane są decyzje o konieczności przeprowadzania napraw. Dlatego istotnym jest rzetelne przeprowadzenia pomiarów.

Klasyfikacje

Pojazdy mogą być przypisywane do różnych kategorii na wiele sposobów. Istnieje kilka klasyfikacji, które są wykorzystywane w SCPR w zależności od potrzeb oraz możliwości technicznych. W portalu opisane zostały: